• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Heeft u bouwplannen? Handreiking omgevingsdialoog, start het gesprek!

Heeft u bouwplannen? Of andere plannen voor ruimtelijke ontwikkeling? Dan is het voor uzelf belangrijk om uw plannen goed te onderbouwen. Maak hierbij gebruik van een omgevingsdialoog: een zorgvuldige af- stemming met de omgeving. De dialoog geeft inzicht in de betrokken belangen, kan zorgen voor verrijking van

Openbare vergadering Dorpsraad Berghem op 5 april is geannuleerd!

De openbare vergadering van de Dorpsraad Berghem aankomende woensdag 5 april wordt geannuleerd. Reden hiertoe is dat de genodigden/sprekers geen ruimte hebben kunnen vinden om een presentatie te houden. Ditmaal stond het thema 'Veiligheid' centraal. Het thema zal niet komen te vervallen, maar er wordt met de betreffende sprekers gezocht naar een alternatieve datum in 2023. Gezien dit de tweede maal is dat