• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Klassiekere openbare vergadering Dorpsraad Berghem op woensdag 12 juni!

Op woensdag 12 juni is er weer een open vergadering van dorpsraad Berghem gepland. De vergadering begint om 20uur en is in dorpshuis ‘De Berchplaets’, aan de Sportstraat in Berghem. Doel is een klassiekere vergadering waarbij we veel ruimte laten om ook bewoners wat in te laten

brengen in de rondvraag en vragen te stellen aan de aanwezige kernteamleden van de gemeente. 

Agenda:

1. Opening/Welkom

2. Mededelingen Dorpsraad

3. Mededelingen Kernteam Gemeente:

    a. Gebiedsbeheer

    b. Mooiland

    c. Ons Welzijn

    d. Wijkagenten/Handhaving

4. Rondvraag

5. Sluiting

Iedereen is van harte welkom!