• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Openbare vergadering Dorpsraad Berghem op 5 april is geannuleerd!

De openbare vergadering van de Dorpsraad Berghem aankomende woensdag 5 april wordt geannuleerd. Reden hiertoe is dat de genodigden/sprekers geen ruimte hebben kunnen vinden om een presentatie te houden. Ditmaal stond het thema 'Veiligheid' centraal. Het thema zal niet komen te vervallen, maar er wordt met de betreffende sprekers gezocht naar een alternatieve datum in 2023. Gezien dit de tweede maal is dat

Laatste plek in Dorpsraad Berghem is ingevuld!

De dorpsraad was bemand met 6 leden, die zich allen enthousiast inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad was druk bezig om de zevende lid te verwelkomen. En dat is gelukt! De vrouwelijke kandidaat waar de dopsraad naar zocht is gevonden. Fanny van den Heuvel gaat de dorpsraad versterken. Ze was vorige week woensdag al aanwezig bij de bijeenkomst voor de inrichting van de

Uitnodiging informatieavond Dorpsraad Berghem inrichting Spaander Straatsche Akkers

De gemeente Oss en de Dorpsraad Berghem nodigen u als bewoner en belanghebbende uit voor een bijeenkomst over de inrichting van de Spaander Straatsche Akkers. Deze avond vindt plaats op woensdagavond 25 januari om 19.30 uur in dorpshuis de Berchplaets. In 2022 heeft de Dorpsraad met een groot aantal bewoners gesproken over dit gebied en zijn er veel ideeën opgehaald om dit gebied te verfraaien. Hierna zijn de Dorpsraad Berghem en de gemeente Oss in gesprek gebleven hoe er invulling kan

Dorpsraad Berghem geeft update proces nieuw zwembad

In afgelopen jaar hebben er twee openbare vergaderingen van dorpsraad Berghem plaats gevonden waarin het toekomstig zwembad aan de Osseweg centraal stond. In de laatste vergadering heeft projectleider René van Dijk van de gemeente Oss opgehaald wat er leeft bij omwonenden en belanghebbenden uit ons dorp en daarbij aangegeven eind 2022 terug te komen om opnieuw in gesprek te gaan, met daarbij een aantal uitgezochte punten rondom de zorgen over de verkeersafwikkeling bij de Osseweg. Hoewel René achter de schermen hard bezig om hier stappen in te zetten, is eind 2022 hem niet gelukt om opnieuw in gesprek te gaan. Wel heeft dorpsraad Berghem bijgaande update ontvangen om te delen.