• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Straatnamen voor nieuwbouwplan Osseweg in Berghem

Voor het nieuwe bouwplan aan de Osseweg 38A in Berghem, waar het Padelcentrum Berghem ligt, zijn 2 straatnamen nodig. De gemeente Oss heeft aan Dorpsraad Berghem gevraagd om hiervoor suggesties aan te leveren. De gemeente wil dat de straatnamen aansluiten op de natuurlijke uitstraling van het gebied. De omliggende gronden hebben een natuurlijke/parkachtige uitstraling (inclusief een “ommetje”). Een deel van

de woningen kijkt hier ook op uit. De dorpsraad heeft hiervoor heemkundevereniging Berchs Heem ingeschakeld en zij kwamen met twee prachtige suggesties die vanuit historisch oogpunt zeer toepasselijk zijn op deze locatie.

De voorgestelde straatnamen betreffen toponiemen/hodoniemen die in de 17e/18e eeuw al in de buurt van dit nieuwbouwproject op de Spaanderstaatsche Akkers tussen Osseweg en Spaanderstraat in oude stukken genoemd worden.

1. 'Droomershof'
Op de kadasterkaart van 1832 vormen de percelen B23 t/m B26 op de Spaanderstraatse Akkers de boerderij met de naam Droomershof. Deze naam komt al in 1783 voor in oude akten. Hier woonde in 1832 de familie Petrus Droomers x Maria van den Berg. In een verder verleden zou er ook al een familie Droomers hebben gewoond en gewerkt

2. 'Op de Camp'
De percelen op de hoek Osseweg / Reutstraat (omgeving sporthal) werden in het verleden aangeduid met het toponiem Op de Camp. Deze naam komt al in 1698 voor in oude akten.

Deze twee suggesties heeft de dorpsraad aangeleverd en vervolgens heeft het college de nieuwe straatnamen vastgesteld.