• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Laatste dag Afscheid van het oude klooster met schoolherinneringen

Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem organiseert vandaag de laatste dag van de afscheidstentoonstelling in het oude klooster. Na vier jaar in het oude klooster aan de Willibrordusstraat in Berghem moet de heemkundevereniging weer op zoek naar een nieuwe huisvesting. Het was zeer goed toeven in het oude klooster waar we dan ook met veel plezier op terug mogen zien. Helaas komt hieraan wat ons betreft veel te vroeg een eind aan.

Om toch op een waardige manier afscheid te nemen van dit oude mooi gebouw hebben we besloten een expositie te houden die betrekking heeft op alles wat te maken heeft met de eerste bestemming van dit gebouw. De zusters (7) van Liefde uit Schijndel zijn hier gekomen, 10 november 1884, vooral met de taak om zorg te dragen voor de ouderen, de bejaarden van Berghem. De inzegening van het Liefdeshuis en de meisjesschool is op 13 november 1884. In 1885 kreeg men de kloosterkapel met een bescheiden tabernakel zodat vanaf dat moment O.L. Heer ook daar aanwezig was. In 1914 wordt een zuster als wijkverpleegster aangesteld. In de oorlog is er een noodhospitaal geweest in de toenmalige bewaarschool.

Zuster Josephina heeft vanaf 2 februari 1937 als hoofd van de school haar diensten verleend aan de lagere meisjesschool. In 1947 kwam de huishoudschool voor het zevende en achtste leerjaar erbij. In 1951 werd de nieuwe meisjesschool ingezegend. In 1959 werd de VGLOschool opgericht onder leiding van zuster Josephina. Deze school werd later, in 1968, de LEAO-school. In 1971 vertrok zuster Josephina, om gezondheidsredenen, uit Berghem. In 1968 heeft zuster Marie Jeannette, als zuster, het laatste hoofd van de meisjesschool, afscheid genomen. Piet Vermeulen werd toen als eerste niet kloosterling hoofd van de meisjesschool. Ook is dan inmiddels zuster Odila als hoofdleidster van de kleuterschool vertrokken en heeft juffrouw Clara Jansen de leiding overgenomen. Vanaf 1971 worden de lagere scholen, basisscholen en worden de klassen gemengd. Er komen voor het eerst jongens en meisjes in één klas met veel onderwijzers en onderwijzeressen en steeds minder zusters.

In 1980 wordt het beheer en de exploitatie van de bejaardenzorg overgenomen van de zusters van Liefde door een stichting: ”De Wilberthof”.
De expositie geeft een overzicht van de aanwezigheid van de zusters van Liefde en hun betekenis voor Berghem. Ook is er aandacht voor de tijd nadat de zusters Berghem hebben verlaten. Ook kunnen oudleerlingen van de Josephschool, zowel jongens als meisjes, foto’s en schoolklanken van hun jaargang bekijken.

Voor iedereen is er wel een herinnering aan deze mooie oude locatie. Komt dat zien!

De openingstijden op: 23, 24, 26, 27, 28, 29 en 30 december zijn van 11.00-16.00 uur.
Ingang: Sint Willibrordusstraat 49, Berghem.

Bestuur Berchs-Heem,
Berghem, 20171201