• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Eerste editie Rabobank Clubkas Campagne voor Oss Bernheze

In Oss, en natuurlijk ook in Berghem, is het verenigingsleven al bekend met de Rabobank Clubkas Campagne, maar voor Bernheze is de campagne nieuw. Het vervangt Coöperatief dividend en Steuntje in de rug. Rabobank Oss Bernheze start de tweede helft van het jaar met de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

Alle verenigingen en stichtingen die bankieren bij de bank en voldoen aan de voorwaarden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de campagne. Clubs die nog niet bekend zijn met de Clubkas Campagne kunnen voor vragen terecht op de informatiebijeenkomst op 31 augustus a.s. in de Pas in Heesch. Tijdens deze avond krijgen zij meer informatie en kunnen zij zich direct inschrijven om mee te doen. Als er geen vragen zijn, dan kunnen clubs zich nu al inschrijven via de website van de bank.

€ 250.000,- voor de Rabobank Clubkas Campagne
Dit jaar wordt er een bedrag van maar liefst € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank kunnen in oktober hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt. Het is dan ook in het belang van de vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en aanmelden voor de informatieavond kan via de website www.rabobank.nl/ossbernheze.