• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Mededelingen van dorpsraad Berghem over gebied Osseweg inclusief het zwembad

De openbare vergadering van woensdagavond 20 juli stond in het teken van het gebied Osseweg. Projectleiders René van Dijk en Esile Tülek hebben na-mens de gemeente Oss een presentatie verzorgd over de huidige status van het toekomstige zwembad en het aangrenzende gebied. Grootste zorgpunten die door omwonenden zijn geuit, zijn de verkeersveiligheid en ontsluiting van de Osseweg. Zeker met het oog op

de eventuele verdere gebiedsontwikkeling. Ook is het idee naar voren gebracht om de Spaander-straatsche Akkers te verbinden met gebied dat gelegen is nabij het toekomstig zwembad. Een idee dat de Dorpsraad graag wil onderzoeken in het kader van de ontwikkeling en gesprekken rondom de Spaanderstraatsche Akkers.

De planning die naar voren is gekomen voor de komende periode in het kader van het toekomstig zwembad:
- Najaar 2022: In gesprek met omwonenden voor verdieping op thema’s, zoals voorzieningen in gebied, ontsluiting en verkeersveiligheid.
- December 2022: Keuze gemeenteraad Oss welk zwembad er gebouwd gaat worden en wat de kosten mogen zijn
- Eerste helft 2023: voorbereiding ruimtelijke procedure waaronder een stedenbouwkundig plan en onderzoeken
- Medio 2023: Start ruimtelijke procedure
- Medio 2024: Onherroepelijk Omgevingsplan
- Medio 2024: Start bouwrijp maken en kaveluitgifte

Naast deze punten is er in de vergadering ook aandacht gevraagd aan de Osseweg voor de woningbouw op de plaats van het Sportcentrum Berghem, de huisvesting van arbeidsmigranten in gezinswoningen en de overlast van (on-aangekondigde) evenementen op het parkeerterrein.