• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Nieuwe voorzitter Dorpsraad Berghem is bekend!

In de laatste open vergadering van de dorpsraad Berghem, eind maart, werden de nieuwe leden van de dorpsraad gepresenteerd. Inmiddels heeft de dorpsraad weer afscheid moeten nemen van een dorpsraadslid.Gerard de Mol wordt namelijk burgerlid voor D66. Een burgerlid mag niet toetreden in een wijk- of dorpsraad. Te zijner tijd wordt hier nog invulling aan gegeven. De nieuwe dorpsraad gaat voor

de nieuwe vierjaarlijkse periode van 2022-2026 aan de slag met 6 personen. In dorpsraad Berghem zitten nu Harmen Snoeijs, Roger Strik, Frank Dappers, Tini Mulders, Ruud Hoefnagel en Harold Mazen. 

Gisteren was het eerste intern overleg en daar werden de rollen verdeeld. Harmen Snoeijs is de nieuwe voorzitter,  Ruud Hoefnagel wordt secretaris en Frank Dappers vervult de functie van penningmeester. Tini Mulders neemt het buitengebied, visvijver, groen en Spaander straatsche akkers onder zijn hoede. Roger Strik maakt zich sterk voor veiligheid/buurtpreventie, windpark en het Meester Gielenplein. Harold Mazen neemt de PR voor zijn rekening.Judith Swinkels is weer de wijkcoördinator van de dorpsraad.

Dorpsraad Berghem wordt zo spoedig mogelijk door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans nog geïnstalleerd. Binnenkort stellen de leden van de dorpsraad zichzelf voor op www.dorpsraadberghem.nl 

dorpsraadberghem2022 2026gerard