• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel; ontslag met wederzijds goedvinden

Een prettige manier om uit elkaar te gaan: ontslag met wederzijds goedvinden. Denkt u er aan om weg te gaan bij uw huidige werkgever of wordt u ontslagen? Ga in gesprek met uw werkgever. Mogelijk kunt u samen afspraken maken over uw ontslag. Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaan u en uw werkgever samen om tafel om afspraken te maken over het einde van uw arbeidscontract. De afspraken die u in onderling overleg maakt, worden vastgelegd in een zogeheten beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). In deze column zetten wij de belangrijkste punten waar u aan moet denken op een rij.

In een beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd, zoals de overeengekomen datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarnaast worden hierin tevens andere belangrijke afspraken opgenomen. Zo kunt u bijvoorbeeld onderhandelen over een ontslagvergoeding en een positief getuigschrift. Ook is het verstandig om een exact bedrag inzake de uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen en onkostenvergoedingen in de overeenkomst op te nemen en uw werkgever te verzoeken geen concurrentie, relatie en/of geheimhoudingsbeding vast te laten leggen in de overeenkomst. Een dergelijk beding kan nadelig voor u uitpakken in de toekomst.

Als u er na het ontslag met wederzijds goedvinden niet meteen in slaagt nieuw werk te vinden, dan kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen. U komt enkel in aanmerking voor een WW-uitkering als u niet verwijtbaar werkloos bent geworden én als uw werkgever het initiatief voor het ontslag genomen heeft. Het is van belang dat dit duidelijk in de overeenkomst vermeld wordt. Ook mag het niet uw schuld zijn dat u wordt ontslagen. Voor de startdatum van de WW-uitkering dient daarnaast rekening te worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Let dus op dat u geen einddatum afspreekt die nog binnen deze opzegtermijn valt. U loopt dan het risico dat u geen loon ontvangt, maar ook nog geen recht heeft op een WW-uitkering.

Na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst heeft u 14 dagen bedenktijd. Indien u besluit om af te zien van de overeenkomst, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever laten weten binnen de termijn. Alvorens u besluit een beëindigingsovereenkomst te tekenen, raden wij u aan deze na te laten lezen door een juridisch adviseur. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oss kunnen u hierbij helpen.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren.
De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl.
Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Chiara Dionisio. Chiara is derdejaarsstudent recht & management aan de Radboud Universiteit.