• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column rechtswinkel oss, alles over mediation

Als tussen twee of meer personen een juridisch conflict ontstaat, zoals een arbeidsconflict of een scheiding, kan dit conflict beslecht worden door een rechter. Een dergelijk conflict kan ook met behulp van mediation worden opgelost; zonder tussenkomst van een rechter. Bij mediation verzorgt een professionele mediator een gesprek tussen u en uw wederpartij om tot een oplossing te komen waar u zich beiden in kunt vinden. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Voordelen van mediation
Ten opzichte van het voeren van een rechterlijke procedure kent mediation verschillende voordelen. Allereerst is het vinden van een oplossing via mediation in veel gevallen sneller en goedkoper dan een rechterlijke procedure. Een ander voordeel van mediation is dat de kans groter is dat partijen na het vinden van een oplossing samen een goede relatie behouden. Ten opzichte van rechtspraak levert mediation meer maatwerk, nu een gerechtelijke procedure zich hoofdzakelijk richt op de juridische aspecten van een zaak. Bij mediation worden daarentegen alle omstandigheden bij het vinden van een oplossing betrokken.

Hoe verloopt het mediationgesprek?
Bij mediation staat voorop dat beide partijen vrijwillig bij het gesprek aanwezig zijn. Voor aanvang van het gesprek tekent u samen een overeenkomst waarin de ‘spelregels’ staan. Hier legt u bijvoorbeeld vast dat alle besproken onderwerpen de kamer niet zullen verlaten. De mediator laat vervolgens beide partijen aan het woord. Door de regie in het gesprek te voeren, krijgen beide partijen evenveel tijd om hun verhaal te doen. De mediator is geheel neutraal en onafhankelijk en hanteert bepaalde gesprekstechnieken, zoals het principe dat achter elk verwijt een wens zit. In deze exploratiefase wordt inzichtelijk gemaakt wat de oorzaak van het conflict is en wat partijen (van elkaar) willen.
Vervolgens begint de onderhandelingsfase. De mediator stimuleert de partijen in het bedenken van een passende oplossing. Belangrijk is dat de mediator niet zelf een oplossing bedenkt voor het conflict: dit laat hij over aan de partijen zelf. Als partijen eenmaal een oplossing hebben gevonden waarover zij het allebei eens zijn, wordt dit vastgelegd in een door de mediator opgestelde vaststellingsovereenkomst. Hierdoor worden u en uw wederpartij verplicht zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Interesse in mediation?
Bent u geïnteresseerd in mediation en haar toepassing in het oplossen van een conflict? U kunt dan terecht op www.mediation.nl. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over hoe mediation werkt, wanneer het voor u geschikt is en hoeveel het kost. Ook kunt u via de website in contact komen met een mediator in uw buurt.
Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Bart van Wanrooij. Bart is derdejaars rechtenstudent aan de Tilburg University.