• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel; rechtswinkel oss van A tot Z

Voor het antwoord op alle juridische vragen kunt u geheel kosteloos terecht bij Stichting Rechtswinkel Oss. In Berghem kunt u bij de rechtswinkel terecht in de Berchplaets, op maandag van 19:30 – 21:00 uur. Let op: alleen in de even weken!  Onze gemotiveerde medewerkers zullen u vanaf het bezoek aan het spreekuur bijstaan met raad en daad, zodat u uiteindelijk weet waar u aan toe bent. Om u inzicht te geven in de manier waarop onze medewerkers u van dienst zijn, volgt hieronder een beschrijving van de behandeling van een zaak van A tot Z.

Het bezoek aan het spreekuur
De behandeling vangt aan op het moment dat u een bezoek brengt aan een van onze spreekuren. Alvorens u de wachtruimte ingaat, zal een medewerker u een formulier verschaffen. Op dit formulier dient u uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij om na het spreekuur contact met u op te nemen.

In gesprek met de medewerker
Vervolgens treedt u in gesprek met een of twee medewerkers. In dit gesprek kunt u uw verhaal doen in een vertrouwelijke setting. Middels dit gesprek wordt uw situatie duidelijk in kaart gebracht. Direct na het spreekuur bespreken de medewerkers de nieuwe zaken met elkaar en de teamcaptain. De teamcaptain is een ervaren medewerker die in dit overleg aangeeft op welke wijze de verschillende zaken behandeld moeten worden.

Wijze van advisering
In veruit de meeste gevallen stellen de medewerkers een schriftelijk advies op waarin uw vragen beantwoord worden. Dit schriftelijk advies geeft in duidelijk en begrijpelijke taal uw rechten en plichten weer en bevat informatie over eventuele vervolgstappen. Naast het schrijven van adviezen, kunnen onze medewerkers ook brieven, bezwaarschriften en beroepschriften voor u opstellen. Wij kunnen ook in uw naam contact opnemen met overheidsinstanties of uw wederpartij.

Onze medewerkers
Omdat de medewerkers van Rechtswinkel Oss nog geen afgestudeerde juristen zijn, achten wij het van groot belang dat er met meerdere medewerkers naar uw zaak wordt gekeken. Alle handelingen die medewerkers verrichten ter behandeling van uw zaak, worden gecontroleerd door de teamcaptain. Rechtswinkel Oss beschikt daarnaast over een netwerk van afgestudeerde, professionele juristen. Aan hen kunnen medewerkers vragen stellen over ingewikkelde zaken. Soms is het noodzakelijk dat u een professionele jurist in de arm neemt. Er dient bijvoorbeeld een rechterlijke procedure gestart te worden. In dat geval kan Rechtswinkel Oss u doorverwijzen naar een van de advocatenkantoren die tot ons netwerk behoren.

De adviestermijn
Het eindpunt van uw behandeling bestaat meestal uit het schriftelijk advies dat u van ons ontvangt. Wij streven dit advies toe te zenden binnen een termijn van 10 dagen na het spreekuur. Onze medewerkers zijn vrijwel altijd in staat om een duidelijk antwoord te geven op uw vragen, zodat u weet waar u aan toe bent. Indien u na het lezen van het advies nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde nogmaals contact met ons opnemen.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl.

Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.
Deze column is geschreven door Bart van Wanrooij. Bart is derdejaars rechtenstudent aan de Tilburg University.