• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column rechtswinkel: verborgen gebreken

Stel u voor, u koopt een huis en op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Pas enige tijd nadat het koopcontract getekend is, komt er een gebrek aan het licht. Er blijkt sprake te zijn van houtrot, lekkage of bijvoorbeeld scheuren in de muur. Wat nu? In hoeverre kunt u de schade van dit gebrek verhalen op de verkoper? Allereerst is het van belang om een onderscheid te maken tussen verborgen en zichtbare gebreken. Had een oplettende koper tijdens een bezichtiging het gebrek kunnen opmerken? Zo ja, dan is er sprake van een zichtbaar gebrek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scheuren in de muur van de woonkamer die er ten tijde van de koop van de woning ook al zaten of aan een zichtbare lekkage. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat een verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden voor zulke zichtbare gebreken. Had een oplettende koper tijdens een bezichtiging het gebrek niet kunnen opmerken? In dat geval is er sprake van een verborgen gebrek. Voor verborgen gebreken, zoals een gastank in de grond, kan de verkoper mogelijk wel aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor moet gekeken worden naar de informatie- en onderzoeksplicht.

Informatieplicht
Voor de verkoper van een huis geldt een informatieplicht. De verkoper is verplicht om de koper over alle gebreken te informeren die tijdens een normale bezichtiging niet opgemerkt kunnen worden. Als er sprake is van bodemverontreiniging of een gastank in de grond, dan is dit ten tijde van een bezichtiging niet te zien. De verkoper is verplicht een dergelijk gebrek te melden aan de mogelijke koper. Wanneer de verkoper zich niet aan deze informatieplicht houdt, kan de koper hem daarop aanspreken. De verkoper heeft dan allereerst de mogelijkheid om de beperkingen ongedaan te maken. Pas indien herstel niet mogelijk is, kan er een schadevergoeding worden gevorderd.

Onderzoeksplicht
Voor de koper van een huis geldt een onderzoeksplicht. De koper is zelf verantwoordelijk voor een goede inspectie van de woning die hij wil gaan kopen. Zichtbare scheuren in de muur of een lekkage in het plafond moet de koper zelf opmerken wanneer hij de woning bezichtigt. Indien er door de koper niet aan zijn onderzoeksplicht wordt voldaan, wordt het ingewikkelder om de verkoper aansprakelijk te stellen voor het gebrek. Wanneer u een woning wilt kopen is het dan ook aan te raden om de woning bouwkundig te laten keuren. Mocht er na de keuring alsnog een gebrek naar voren komen, dan kunt u makkelijker aantonen dat u aan de onderzoeksplicht heeft voldaan. Ook is het verstandig om het Kadaster en het geldende bestemmingsplan te bekijken voordat u een woning koopt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, na de koop van een woning.

Mocht u verder nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u nog andere juridische vragen,
dan kunt u altijd binnenlopen op één van onze spreekuren.
Deze vinden iedere donderdag- en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss.
Tevens draaien wij spreekuur in Berghem op de even maandagen van de maand, van 19:30 tot 21:00.
Of like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss!
Bezoek onze website op www.rechtswinkeloss.nl

Deze column is geschreven door Vera Weling. 

Vera is derdejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Daarnaast is zij vanaf 1 april 2016 bestuurslid bij Stichting Rechtswinkel Oss.