• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column, dekking van reisverzekeringen

De voorjaarsvakantie is net achter de rug en dat betekent ook het einde van vele skireizen, zonvakanties en weekjes naar Terschelling. Tijdens zulke vakanties bestaat de kans dat u schade lijdt. Een verloren portemonnee, beschadigde ski's of een auto die er ineens mee ophoudt, zijn reële schadeposten. Daarom besteden we in deze column aandacht aan de dekking van reisverzekeringen. In welke gevallen kan schade geleden tijdens een reisje naar de zon of bijvoorbeeld op de piste in Oostenrijk worden vergoed?

Standaardpakket
Een reisverzekering is een pakketverzekering. Dat wil zeggen dat deze altijd bestaat uit een standaardpakket. Daarnaast kunt u extra onderdelen bijverzekeren, zoals een wintersportdekking of een hogere bagagedekking. Per reisverzekeraar kan de dekking van het standaardpakket verschillen. Bekijkt u dus altijd de polisvoorwaarden!

Over het algemeen kan echter worden aangenomen dat altijd dekking geldt voor het onverwacht terugkeren van de verzekerde naar huis wanneer sprake is van een ongeval, ziekte of overlijden. Bovendien vallen de extra reiskosten gemaakt vanwege het terug naar huis keren bij het overlijden van partner, kind of een naast familielid onder het standaardpakket. Indien sprake is van ernstige schade aan de woning of het bedrijf van verzekerde worden extra reiskosten doorgaans ook vergoed. Ook opsporings-, reddings- en bergingsacties bij vermissing of een ongeluk of overlijden vallen in de regel onder de dekking van het standaardpakket. Wanneer u uw paspoort verliest en een standaardreisverzekering hebt afgesloten, mag u er ook vanuit gaan dat u hulp krijgt bij het verkrijgen van een nieuw paspoort.

Alarmcentrale reisverzekeraar
Bij een onvoorziene situatie waarin hoge kosten gemaakt moeten worden is het verstandig om contact op te nemen met de alarmcentrale van de reisverzekeraar. U hoort dan of de kosten die u gaat maken gedekt zijn. Wanneer de kosten niet vergoed worden, kunt u hier uw keuzes op aanpassen. In sommige gevallen kan uw reisverzekeraar u zelfs hulp bieden bij de situatie, door middel van bijvoorbeeld contacten die ze in het betreffende land hebben.

Annuleringsverzekering
Het vroegtijdig afbreken van de vakantie, in het geval van bijvoorbeeld ziekte, heeft tot gevolg dat u niet van uw vakantie gebruik hebt kunnen maken. Dit valt niet onder de dekking van een reisverzekering, maar de kosten kunnen wel door een annuleringsverzekering vergoed worden.

Bagage
Hoe zit het nu met het verlies van bagage? Deze schadepost valt niet altijd onder het standaardpakket. Er zijn verzekeraars die hiervoor een optionele verzekering hanteren. Bovendien verschilt de hoogte van de bagagedekking enorm per verzekeraar. Als u met kostbare bagage reist, kan het afsluiten van een hogere bagageverzekering daarom een optie zijn. Ook een buitenhuisdekking kan uitkomst bieden. Deze dekking wordt door sommige inboedelverzekeringen aangeboden. De vergoedingen op deze verzekeringen liggen een stuk hoger dan de bagagedekking van reisverzekeringen.

Ook hanteren verschillende verzekeraars een schadevergoeding per polis voor het verlies van bagage, vaak twee tot driemaal het bedrag per persoon. Een gezin met twee of meer kinderen kan daarom het beste kiezen voor een reisverzekering zonder maximumvergoeding per polis. Dit omdat kinderen meestal op de polis van hun ouders staan.

Autopech
Wanneer u met uw auto op vakantie gaat, moet u zich realiseren dat autopechhulp vrijwel nooit standaard gedekt wordt door het standaardpakket van een reisverzekering. Het is wel mogelijk om u daarvoor bij te verzekeren. Voor oude auto's heeft dit meestal geen zin, omdat verzekeraars deze uitsluiten van dekking. Verder zijn er voor autoschade ook alternatieve verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan de verzekering van de ANWB met Europadekking. Indien sprake is van zo'n alternatieve verzekering is het verzekeren via een reisverzekering niet meer nodig.

Wintersportdekking
De wintersportdekking valt veelal niet onder het standaardpakket, maar kan apart afgesloten worden. Ook schade ontstaan door diefstal van ski's en ander wintersportmateriaal valt onder deze dekking. Echter, wanneer u uw been breekt terwijl u buiten de piste bent gaan skiën of snowboarden wordt dit meestal niet gedekt.

Doorlopende reis verzekering
Ook is het natuurlijk mogelijk om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. U bent dan voor het hele jaar verzekerd. Het voordeel is dat u niet voor iedere reis een aparte verzekering hoeft af te sluiten. Ook bij een doorlopende reisverzekering geldt een standaardpakket, dat uitgebreid kan worden door optionele verzekeringen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u nog andere juridische vragen, dan kunt u altijd binnenlopen op één van onze spreekuren. Deze vinden iedere donderdag- en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss. Tevens draaien wij spreekuur in Berghem op de even maandagen van de maand, van 19:30 tot 21:00. Kijk ook eens op onze website: www.rechtswinkeloss.nl.

Deze column is geschreven door Vera Weling. Vera is derdejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is zij medewerker en teamcaptain bij Stichting Rechtswinkel Oss.