• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel; Verjaring van grond

Deze maand: mijn buren hebben een deel van mijn grond in gebruik. Kan ik dit terugvorderen? Stel, u komt erachter dat uw tuin groter hoort te zijn dan dat u nu in bezit heeft. Uw buren hebben namelijk een deel van uw tuin in gebruik genomen. Kunt u dat deel van de tuin terugvorderen? Alle grenzen van percelen in Nederland zijn vastgelegd in het kadaster. Een ieder kan hier inzicht in kan verkrijgen. Uw buurman had daarom kunnen weten dat het bezit van de grond aan u toebehoorde. Toch kan hij eigenaar worden van het stuk grond als hij deze voor twintig jaar onafgebroken in gebruik heeft.

De oorspronkelijke eigenaar, u, kan dan geen vordering meer instellen tot terug verkrijgen van de grond. Uw buurman verkrijgt dan van rechtswege de eigendom van de grond. Dit recht kan hij door een notaris laten inschrijven in het kadaster, zodat de kadastrale inschrijving overeenkomt met de werkelijke situatie.

De verkoop van de grond breekt de verjaring niet. Wanneer uw buurman dus zijn huis verkoopt, zet de nieuwe bewoner de verjaring voort. Ook wanneer u uw huis verkoopt, stopt de verjaring niet. Als de nieuwe eigenaar er achter komt dat de tuin groter behoort te zijn, kan hij hier helaas niets tegen doen na de 20 jaar. De enige stap die de nieuwe bewoner eventueel kan zetten is naar de buren gaan en vragen om elkaar tegemoet te komen.

Heeft u nog vragen over dit item of andere juridische vragen? Kom dan gerust een keer langs op ons spreekuur op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss, of in de even weken op maandag van 19:30 tot 21:00 uur in de Sportstraat 3 te Berghem. Kijk ook eens op www.rechtswinkeloss.nl.

Deze column is geschreven door Loes Bouwens. Loes is masterstudente Bestuursrecht en Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is zij medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.