• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel; Samenwonen?

U heeft een nieuwe relatie en wilt het liefst gaan samenwonen, maar let op: dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Het kan onder andere gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering, bijstandsuitkering en partneralimentatie. Het is dus belangrijk dat u realiseert bij uw beslissing om wel of niet te gaan samenwonen. Allereerst is het van belang om te weten wanneer er sprake is van samenwonen, ook wel gezamenlijke huishouding genoemd. Hiervoor gelden twee voorwaarden.

Ten eerste moet u samen uw hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Dit is het geval als u beiden het grootste deel van uw tijd samen in dezelfde woning bent. Ook wanneer u ieder uw eigen woning heeft, kan er dus alsnog sprake zijn van een hoofdverblijf in dezelfde woning.

Bovendien moet u zorg voor elkaar dragen of samen bijdragen in de kosten van de huishouding. Of hiervan sprake is, hangt af van uw financiële verwevenheid, het verzorgen van elkaar bij ziekte, het doen van boodschappen voor elkaar, het koken voor elkaar en ga zo maar verder. Het soort relatie dat u heeft met degene met wie u samenwoont, is dus niet direct van belang om te kunnen spreken van een gezamenlijke huishouding. Als aan beide voorwaarden is voldaan, woont u juridisch gezien samen.

Waarop kunt u dan gekort worden? Als samenwonende krijgt u allereerst minder AOW dan als alleenwonende. De AOW-uitkering voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende bedraagt de AOW-uitkering 50% van het minimumloon. Indien u met drie of meer meerderjarige personen samenwoont, wordt u voor de AOW allemaal als alleenstaand beschouwd. U wordt dan niet gekort op uw AOW-uitkering.

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt en u gaat samenwonen, dan onderzoekt de Sociale Dienst het inkomen en het vermogen van uw partner. Ontvangt u beiden een bijstandsuitkering, dan gaat de hoogte van deze uitkeringen omlaag. Als u gaat samenwonen met iemand die meer verdient dan de bijstandsnorm voor samenwonenden, dan vervalt uw recht op een bijstandsuitkering. Mocht uw nieuwe partner geen inkomen ontvangen, maar wel vermogen boven de vrijstellingsgrens hebben dan vervalt uw recht op een bijstandsuitkering alsnog.

Het is belangrijk direct te melden dat u gaat samenwonen. Wanneer u dit niet doet, dan pleegt u een strafbaar feit, namelijk uitkeringsfraude. Naast het terugbetalen van het onterechte bedrag aan ontvangen uitkering, kunt u dan een boete opgelegd krijgen.

Ook voor het ontvangen van partneralimentatie heeft samenwonen grote gevolgen. Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier die te vergelijken is met een huwelijk, vervalt uw recht op partneralimentatie. Als deze relatie vervolgens stuk loopt, kunt u zich niet meer beroepen op uw eerdere regeling van partneralimentatie.

Mocht u nog vragen hebben over samenwoonkwesties of heeft u nog andere juridische vragen, dan kunt u altijd binnenlopen op één van onze spreekuren. Deze vinden iedere donderdag- en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss. Tevens draaien wij spreekuur in Berghem op de even maandagen van de maand, van 19:30 tot 21:00. Kijk ook eens op www.rechtswinkeloss.nl of like ons op Facebook.

Deze column is geschreven door Vera Weling. Vera is derdejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is zij medewerker en teamcaptain bij Stichting Rechtswinkel Oss.