• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

“Jij blije aap!”, mag je nu alles zeggen tegen de politie?

Op 11 september 2015 sprak het Gerechtshof in Den Bosch een 25-jarige man uit Helmond vrij voor het beledigen van een politieagent. Het Hof oordeelde dat de man “jij blije aap” tegen de politie mocht zeggen. Enige tijd geleden oordeelde de Hoge Raad, onze hoogste rechter, dat een man “mierenneuker” tegen de politie mocht zeggen. Wanneer is er nu sprake van een strafbare belediging van een politieagent?

Belediging
Op grond van de wet is het verboden een politieagent te beledigen. Wanneer sprake is van een belediging, hangt echter af van de omstandigheden van het geval. Juridisch gezien moet de “belediging” namelijk de strekking hebben de ander in zijn eer en goede naam aan te tasten. Simpel gezegd: de belediging moet voor de ander kwetsend zijn. Woorden als “flikker” en “klootzak” zijn per definitie kwetsend. Dergelijke woorden kunnen namelijk geen andere strekking hebben. Bij uitlatingen als “mierenneuker” en “jij blije aap” ligt dit anders.

De omstandigheden van het geval
In de zaak waarin de man uit Helmond werd vrijgesproken, speelde het volgende. De man zou in Gemert een beveiliger hebben bedreigd. Hierop heeft de politie de verdachte aangehouden. Eenmaal op het politiebureau, riep de verdachte “jij blije aap” naar de politieagent. Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat dit, in de gegeven omstandigheden, geen beledigende strekking had. Het Hof hecht daarbij in het bijzonder waarde aan de toevoeging “blije.” Zou het oordeel van het Hof anders zijn geweest als verdachte “jij aap” of “jij vieze aap” had geroepen? Waarschijnlijk wel. De uiting krijgt dan namelijk een meer beledigende strekking.

In de zaak waarin de verdachte “mierenneuker” heeft gezegd tegen de politie, was de context eveneens doorslaggevend. In die zaak had de politieagent een blikje bier van verdachte afgepakt. Daarop zei verdachte “jij bent een mierenneuker.” Verdachte wilde hiermee zeggen dat de politieagent zich heel strikt aan de regels hield. Volgens de Hoge Raad had de uiting daarmee geen beledigende strekking.

Mag je nu alles zeggen?
Uit het voorgaande blijkt dat de vraag of sprake is van een strafbare belediging heel erg afhankelijk is van de context. Daarbij geldt dat sommige uitingen altijd beledigend zijn. Andere uitingen moeten worden gezien in de context. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of de belediging strafbaar is. Het is dus heel goed mogelijk dat u in de ene situatie geen boete krijgt als u “frikandel” tegen een politieagent zegt, en in de andere wel. Kortom: het is verstandiger om helemaal geen woorden die beledigend kunnen zijn tegen de politie te zeggen. De standaard boete voor een strafbare belediging bedraagt immers €400,-!

Heeft u meer vragen over het burenrecht of andere juridische vragen? Kom dan gerust een keer langs op ons spreekuur op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss, of in de even weken op maandag van 19:30 tot 21:00 uur in de Sportstraat 3 te Berghem. Kijk ook eens op www.rechtswinkeloss.nl.