• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Rechtswinkel Column - Vergunningvrij bouwen

Stel u wilt uw huis verbouwen om meer ruimte te creëren. U begeeft zich dan in een doolhof van regels. Rechtswinkel Oss helpt u! Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, uw omgeving en uw buren. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, welstandseisen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen. Meestal is voor (ver)bouwen een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. In een aantal gevallen kunt u echter zonder vergunning bouwen. Dit scheelt u tijd en geld.

Omgevingsvergunning
Vergunningvrij bouwen is vooral mogelijk bij eenvoudige bebouwing en betreft vaak alleen de bouwwerken aan de achterkant van uw woning. U kunt denken aan een dakkapel of een uitbouw.

Een belangrijk aspect waar op gelet moet worden is de plaats waar u op het erf wilt bouwen. Zo zijn vergunningvrije bouwwerken vaak niet toegestaan op een deel van het erf dat naast de openbare weg ligt.

U kunt uw vergunning aanvragen op omgevingsloket.nl. Ook kunt u daar nagaan of u een vergunning nodig heeft. Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen echter ook te maken krijgen met andere vergunningen. Het is daarom verstandig bij twijfel contact op te nemen met uw gemeente.

Overige regels
Als u zonder vergunning mag bouwen, hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw plannen. De regels van het bouwbesluit zijn desalniettemin nog wél van toepassing. Hierin staan eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Ook mag u de regels uit het burenrecht niet vergeten. Als er onaanvaardbare situaties ontstaan, kan een gemeente alsnog ingrijpen.

Meer vragen?
Wilt u weten of uw bouwplannen vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden of heeft u andere juridische vragen? Kom dan gerust een keer langs op ons spreekuur! Meer info: www.rechtswinkeloss.nl