• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Juf Anja van basisschool de Fonkeling finaliste "leraar van het jaar 2016"

Een unieke finalist in Berghem! Na meer dan 800 inzendingen en inmiddels 2 voorrondes verder mag Juf Anja zich namelijk officieel finalist noemen van de verkiezing van Leraar van het jaar. Het is erg uniek, in onze gemeente is dit nog nooit eerder voorgekomen! Anja van Hirtum is lerares op Basisschool De Fonkeling, tweede stroming.  Pam Roelofs, Teuntje van Heeswijk en Fiene Fleuri, leerlingen uit haar klas, hebben Anja opgegeven voor deze prestitieuze titel.

De verkiezing is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar. Uiteraard hopen haar leerlingen dat ze gaat winnen tijdens de spannende landelijke finale op 8 oktober.

Bekroning voor vakmanschap!

Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is dan ook een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.

LerarenKamer
Alle leraren die ooit Leraar van het Jaar zijn geweest, hebben zich verenigd in de LerarenKamer. De LerarenKamer komt een aantal keer per jaar bijeen om kennis te delen en onderwijszaken te bespreken.

http://leraarvanhetjaar.onderwijscooperatie.nl/over-leraar-van-het-jaar/finalisten-verkiezing-leraar-jaar-2016/