• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Eerste wisenten losgelaten in De Maashorst

Maandagmiddag zijn de eerste vier wisenten losgelaten in De Maashorst onder toeziend oog van een welkomstcomité met o.a. gedeputeerde Johan van den Hout (Provincie Noord-Brabant) en veel media waaronder uit Berghem. De komende dagen arriveren nog zeven wisenten en krijgt de kudde de tijd om aan elkaar en het gebied te wennen.‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur’. Met deze ambitie in het

achterhoofd hebben de Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van natuurgebied De Maashorst. Eén van de aansprekende onderdelen is de inzet van de wisent als grote grazer. 

Vier wisenten arriveerden vandaag in een omheind gebied van 200 hectare. Na het verlaten van de vrachtwagen verkenden de wisenten hun nieuwe thuis.
Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “Ik ben blij dat de partijen in het gebied de ambitie van een groter natuurlijk hart met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur omzetten in daden. Ik ben er trots op dat de Maashorst nu één van de big five van Noord-Brabant huisvest.”

Naar een nieuw leefgebied
De vier wisenten zijn afkomstig uit het Kraansvlak in de Kennemerduinen, waar sinds 2007 de eerste Nederlandse kudde wisenten leeft. In de loop van deze week verhuizen nog zeven wisenten naar de Maashorst, een aantal uit het Kraansvlak en een aantal uit Duitsland. De kudde bestaat dan uit drie stieren en acht koeien.

Wisenten zien
De komende weken krijgen de dieren de tijd om aan hun nieuwe omgeving te wennen. Daarna starten begeleide excursies. Naar verwachting is het wengebied van de wisenten in het voorjaar van 2017 weer vrij toegankelijk voor publiek. Tot die tijd zijn de wisenten te zien vanaf een aantal plekken langs het raster. Aan de Udensedreef is hiervoor een uitkijkpunt ingericht. Er wordt gerekend op veel belangstelling voor de dieren. Op de website www.allemaalmaashorst.nl staat informatie over parkeren en wandelingen naar het leefgebied van de wisenten.

Over de wisent
De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent uit het wild in 1927 en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. Sindsdien wordt gewerkt aan de terugkeer van de wisent in de Europese natuur. Vooral in Oost-Europa leven weer wisenten in het wild. De wereldpopulatie bestaat nu uit meer dan 5.000 wisenten, waarvan er ongeveer 3.500 in het wild, of semi-wild leven. De wisent is zeldzamer dan bijvoorbeeld de sterk bedreigde zwarte neushoorn. De komst van de wisent naar de Maashorst draagt dan ook bij aan behoud van dit bijzondere dier.

Wie maakte de komst van de wisent mogelijk
De komst van de wisenten is mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant en ARK Natuurontwikkeling en door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Professionele kuddebeheerders van Free Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren. De wisenten werden beschikbaar gesteld door deEuropean Wildlife Bank van Rewilding Europe uit het Wisentproject Kraansvlak van PWN en ARK Natuurontwikkeling; ook de Duitse wisentgebieden Kropp en Springe stelden wisenten beschikbaar.