• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

VDG,CDA en Groenlinks dienen motie in om jeugdoverlast Schadewijk & Berghem te verminderen

Donderdag 16 juli heeft het CDA samen met coalitegenoot VDG en GroenLinks een motie ingediend om (jeugd)overlast in Schadewijk en Berghem te verminderen. Er is geconstrateerd dat ondanks alle inspanningen er langdurige en in toenemende mate overlast is van problematische jeugdgroepen, die zich bewegen tussen Schadewijk en Berghem. Deze motie draagt het college op om samen met ketenprtners in de Schadewijk en

Berghem op de kortst mogelijk termijn tot een concreet plan van aanpak te komen om zo de overlast, die wrdt ervaren, terug te dringen.