• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?

Ook dit jaar heeft burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans weer aan een aantal inwoners van onze gemeente een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Iedereen die een persoon heeft voorgedragen voor een lintje wil zij hiervoor hartelijk bedanken. Van dit soort initiatieven is zij als burgemeester afhankelijk. Petra van de Ven en Peter van Ballegooij kregen dit jaar een lintje in BerghemOok voor 2025 kunt u weer mensen voordragen. Er zijn in onze gemeente veel vrijwilligers op een bijzondere manier maatschappelijk actief. Zij kunnen voor een Koninklijke onder- scheiding in

aanmerking komen. Het gaat dan om mensen die al jarenlang minimaal 15 tot 20 jaar in één of meerdere (bestuurs)functie(s) actief zijn. Of om personen die al vele jaren bijzondere prestaties of inspanningen hebben geleverd die erg belangrijk zijn voor de maatschappij.

Hoe werkt het?

- Een persoon neemt de leiding en zoekt uit waar die persoon die voordragen wordt, vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dus die persoon moet minimaal 15 jaar aaneengesloten vrijwilligerswerk gedaan hebben bij dezelfde vereniging. Die gegevens moeten met jaartallen en functies bij die vereniging worden genoteerd.
- En dat is niet voldoende! Die persoon moet ook andere vrijwilligerswerk hebben gedaan om in aanmerking te komen voor een lintje. Ook dat andere vrijwilligerwerswerk moet uitgezocht worden met jaartallen en functies. Dat hoeft geen 15 jaar te zijn. 
- Dan is het vervolgens verstandig om eerst met de gemeente te overleggen of uw voordracht kans maakt. Neem daarvoor contact op met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevrouw Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412.
- Als de voordracht kans heeft, dan moeten de verenigingen waar die persoon vrijwilligerswerk heeft gedaan de gegevens controleren en tekenen. Meestal regelt de voorzitter het en gaat of laat de gegevens controleren of het klopt. Dan ondertekent hij/zij het!
- Daarna kunt u op www.lintjes.nl het formulier invullen.
- Nadat u iemand heeft voorgedragen gaat de kabinetschef op onderzoek uit.
- Daarna stuurt de burgemeester een aanbeveling naar de Commissaris van de Koning die daarna zijn aanbeveling doorstuurt naar het Kapittel in Den Haag. Deze instantie adviseert de Minister die uiteindelijk beslist of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. Een vrij lang traject dus.
- Uw voordracht moet vóór 15 juni 2024 bij de gemeente zijn ingediend.

Dus het is een hele klus voor die persoon die iemand aandraagt!

Vragen?
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevr. Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412

www.oss.nl/lintje