• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Nieuw kunstgras voetbalveldje in de Piekenhoef

Er komt een nieuw kunstgras voetbalveldje in de Piekenhoef in Berghem. Het toekomstige kunstgrasveld moet komen te liggen op de locatie van het huidige voetbalveld, gesitueerd in een groenstrook tussen de straten Dotterbloem en Penningkruid, ter hoogte van de straten Boterbloem/Sint-Janskruid. Het huidige voetbalveldje werd als ‘niet/ nauwelijks’ bruikbaar aangegeven doordat er veel zand en modder lag. In Piekenhoef was geen

‘goed’ voetbalveld aanwezig. De gemeente heeft gekeken naar een passende en veilige oplossing voor de jeugd en die is gevonden in het aanleggen van een kunstgrasveld op die locatie.

Het ontstaan
Het ontstaan van het kunstgrasveld komt vanuit betrokken buurtbewoners die zagen hoe aantrekkelijk het nieuwe kunstgrasveld aan de Kloosterstraat was voor de jeugd in Berghem. De afstand vanuit Piekenhoef tot het veld aan de Kloosterstraat werd voor de jonge jeugd als te ver ervaren. Omdat er vanuit de wijkprofessionals behoefte was om meer spreiding te krijgen in de voorzieningen voor de jeugd in Berghem kwam een nieuw kunstgrasveld ook ter sprake.

De behoefte vanuit meerdere partijen/gebruikers binnen Berghem is uiteindelijk doorslaggevend geweest om te besluiten inderdaad nog een kunstgrasveld te gaan realiseren in Berghem.

Vervanging
Er is geen tekening van, aangezien het een vervanging wordt van een huidig voetbalveld wat in huidige situatie al aanwezig is. De dimensies zullen kleiner worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het een veld worden van 30 bij 20 meter, identiek aan het veld wat eerder is aangelegd bij de JOP aan de Kloosterstraat. Er komt geen hekwerk omheen.

Huidige stand van zaken
Er zijn meerdere aannemers uitgenodigd om een offerte uit te brengen. De balans moet nog opgemaakt worden uit de ontvangen offertes. Uiteindelijk zal één partij de opdracht gegund krijgen en kunnen er afspraken gemaakt gaan worden over planning en uitvoering. De omgeving zal dan ook een informatiebrief ontvangen over wat er precies uitgevoerd zal gaan worden, welke aannemer dit gaat uitvoeren en wat de planning gaat zijn.

piekenhoefvoetbalveldje 1