• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Archeologisch onderzoek op het Meester Gielenplein, oude waterput is gevonden!

Gisteren waren er op het Meester Gielenplein archeologen aan het werk met een archeologisch onderzoek. Er waren 8 sleuven of putten op het Meester Gielenplein en op het Berghs veld gegraven. Dit zijn inventariserende onderzoeken. In het protocol staat dan, dat proefsleuven nodig zijn. Dit archeologische onderzoek moet dan uitsluitsel geven over het groter gebied van

het Meester Gielenplein en het Berghse Veld. Op dit terrein worden appartementen gebouwd en een evenemententerrein aangelegd.

Maandag werd er een oude waterput gevonden. Het 'skelet' moet nog blootgelegd worden. Op deze locatie is een 'herkenningspin' geplaatst. De archeologen hebben nog kleine archeologische vondsten gedaan. Vandaag gaan ze weer verder.

De archeologen documenteren de sporen die ze vinden, zoals ze dat zou doen bij een opgraving. Het resultaat wordt in een rapport vastgelegd en gaat naar de gemeente. De gemeente beslist of er nog opgravingen gedaan moeten worden of er groen licht gegeven wordt aan de aannemer. Aan het eind van deze dag wordt het archeologischonderzoek afgerond.

Foto's Harold Mazen